Τι είδος θέρμανσης χρησιμοποιείται;
40% (2 ψήφοι)
40% (2 ψήφοι)
20% (1 ψήφοι)
0% (0 ψήφοι)
0% (0 ψήφοι)